ZÁPISNICA Z ROKOVANIA PREDSTAVENSTVA

autori: MÁRIUS HRIČOVSKÝ, EVA SZABOVÁ,  Celý zápis v PDF

Viac ...
ZÁPISNICA Z ROKOVANIA PREDSTAVENSTVA
Tlačové správy

19th European Corporate Governance Conference

Tlačová správa Budúcnosť správy a riadenia spoločností je v digitalizácii a transparentnosti Digitalizácia a transparentnosť – transformácia budúcnosti Corporate Governance Nový Kódex správy spoločností na Slovensku vydaný asociáciou CECGA v súlade s novými G20 / […]

Odborné príspevky členov SACG

19. Európska konferencia Corporate Governance v Bratislave a nový Kódex správy spoločností na Slovensku

autor: Ing. Barbora Lazárová, podpredsedníčka Správnej rady a výkonná riaditeľka CECGA

Dovoľte mi, v mene členov Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – CECGA, v prvom rade zablahoželať bývalému aj súčasnému prezidentovi Slovenskej asociácie podnikových finančníkov – SAF, pánovi Františkovi Chvostaľovi a pánovi Andrejovi Révayovi ku krásnemu 20. výročiu založenia SAF a jej skvelým výsledkom činnosti.

Tlačové správy

Ocenenie CECGA 2016

Tlačová správa Odovzdávanie Ocenení CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance a transparentné zverejnenie súladu s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku vo výročných správach za rok 2015. Bratislava, 25. 10. 2016 – Štyri najotvorenejšie slovenské[…]

Médiá

Slovensko pozná top transparentné firmy

Autor: Peter Kapitán

Pri príležitosti 13. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov, na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

Tlačové správy

Ocenenie CECGA 2015

Tlačová správa
Päť najotvorenejších slovenských spoločností si v utorok 27. 10. 2015, na slávnostnej recepcii v predvečer výročnej konferencie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v Hoteli Carlton, prevzalo už po štvrtýkrát prestížne Ocenenie CECGA.

Tlačové správy

Corporate Governance Forum 2015

Tlačová správa
Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností už po tretíkrát zorganizovala diskusné fórum, ktoré bolo tento rok zamerané na novelu zákona o účtovníctve a nariadenie EÚ o štatutárnom audite, na nové OECD princípy Corporate Governance, ako aj audit Corporate Governance.

Odborné príspevky členov SACG

Európska konferencia Corporate Governance v Rige je výzvou aj pre Slovensko

autor: Mgr. Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR, člen Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – CECGA

Cieľom tejto významnej konferencie je vytvoriť zástupcom verejného a akademického sektora a najmä zástupcom podnikov a ich akcionárov možnosť diskutovať o aktuálnych otázkach vývoja CG a celej ekonomiky v podmienkach neustále sa meniaceho a dynamickej Európy 21. storočia.

Tlačové správy

Ocenenie CECGA

Tlačová správa
Dňa 21.10.2014 na slávnostnej recepcii v predvečer výročnej konferencii Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v Hoteli Crowne
Plaza odovzdala predsedníčka Správnej rady CECGA Ing. Elena Kohútiková, PhD. „Ocenenie CECGA”