Vstúpte do siene víťazov

V tomto roku oslavuje Slovenska asociácia Corporate Governance („SACG“) 15. výročie od svojho vzniku.

Viac ...
Vstúpte do siene víťazov
Tlačové správy

Ocenenie CECGA 2016

Tlačová správa Odovzdávanie Ocenení CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance a transparentné zverejnenie súladu s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku vo výročných správach za rok 2015. Bratislava, 25. 10. 2016 – Štyri najotvorenejšie slovenské […]

Médiá

Slovensko pozná top transparentné firmy

Autor: Peter Kapitán

Pri príležitosti 13. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov, na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

Tlačové správy

Ocenenie CECGA 2015

Tlačová správa
Päť najotvorenejších slovenských spoločností si v utorok 27. 10. 2015, na slávnostnej recepcii v predvečer výročnej konferencie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v Hoteli Carlton, prevzalo už po štvrtýkrát prestížne Ocenenie CECGA.

Tlačové správy

Corporate Governance Forum 2015

Tlačová správa
Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností už po tretíkrát zorganizovala diskusné fórum, ktoré bolo tento rok zamerané na novelu zákona o účtovníctve a nariadenie EÚ o štatutárnom audite, na nové OECD princípy Corporate Governance, ako aj audit Corporate Governance.

Odborné príspevky členov SACG

Európska konferencia Corporate Governance v Rige je výzvou aj pre Slovensko

autor: Mgr. Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR, člen Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – CECGA

Cieľom tejto významnej konferencie je vytvoriť zástupcom verejného a akademického sektora a najmä zástupcom podnikov a ich akcionárov možnosť diskutovať o aktuálnych otázkach vývoja CG a celej ekonomiky v podmienkach neustále sa meniaceho a dynamickej Európy 21. storočia.

Tlačové správy

Ocenenie CECGA

Tlačová správa
Dňa 21.10.2014 na slávnostnej recepcii v predvečer výročnej konferencii Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v Hoteli Crowne
Plaza odovzdala predsedníčka Správnej rady CECGA Ing. Elena Kohútiková, PhD. „Ocenenie CECGA”