ZÁPISNICA Z ROKOVANIA PREDSTAVENSTVA

autori: MÁRIUS HRIČOVSKÝ, EVA SZABOVÁ,  Celý zápis v PDF

Viac ...
ZÁPISNICA Z ROKOVANIA PREDSTAVENSTVA
Zo zahraničia

EC Corporate Governance Roundtable

V nadväznosti na hospodársku a finančnú krízu, na ktorej mohlo mať svoj podiel aj zlyhanie dohľadu správnych orgánov spoločností,
usporiadala Európska komisia v Bruseli dňa 23.6.2010 Roundtable na tému Corporate Governance

Odborné príspevky členov SACG

Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

autor: Martin Peter, Finančný manažér, Leto 2010

Ako Compliance Officer zodpovedný za vypracovanie Vyhlásenia v banke, ktorá Vyhlásenie pravidelne zverejňuje už od vzniku zákonnej povinnosti, sa pokúsim prispieť aj niekoľkými praktickými radami a postrehmi, ktoré by mohli tvorbu Vyhlásenia uľahčiť aj v ostatných povinných spoločnostiach.

Odborné príspevky členov SACG

Prevencia a liek proti kríze – transparentná správa a riadenie spoločností I.

autor: Barbora Lazárová, Finančný manažér, August 2009

Kameňom úrazu svetovej krízy bol nedostatok pravdivých informácií o spoločnostiach a produktoch, do ktorých investovali inštitucionálni, ale aj individuálni investori. Preto v súčasnosti téma kvalitnej správy a riadenia spoločností patrí v medzinárodnom meradle k najdiskutovanejším otázkam práva obchodných spoločností…