Vstúpte do siene víťazov

V tomto roku oslavuje Slovenska asociácia Corporate Governance („SACG“) 15. výročie od svojho vzniku.

Viac ...
Vstúpte do siene víťazov
Médiá

Kvalitné riadenie zvyšuje hodnotu firmy

Pravidlá pre riadenie a správu každej spoločnosti sa opierajú o vnútorné riadiace mechanizmy. Dobrý režim riadenia pomáha zaistiť, aby podniky využívali
svoj kapitál účelne.
autor: Slavomír Šťastný, Hospodárske noviny, 13.6.2005

Médiá

Burza dohliada na emitentov

Základným prístupom BCPB k problematike corporate governance je uvedomenie si faktu, že burza nemá v rukách nástroje bezprostredne ovplyvňujúce
veľkosť kapitálového trhu. Môže však zohrať významnú úlohu pri skvalitňovaní trhu….

autor: Mária Hurajová, Hospodárske noviny, 13.6. 2005

Médiá

Výzva pre slovenské podniky

Čo sa od Corporate Governance dnes očakáva, aké hlavné úlohy má plniť, čím všetkým sa má zapodievať, či akými princípmi sa má riadiť.

autor: Vratko Kaššovic, Hospodárske noviny, 13. júna 2005

Médiá

Chcú zlepšiť riadenie spoločností

Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností vznikla vlani v októbri na Slovensku s ambíciou združovať zástupcov z viacerých krajín.
autor: Vojtech Gossányi, Hospodárske noviny, 25.4.2005

Médiá

Prínos dobrej správy a riadenia pre spoločnosti

Prospešnosť dobrej správy a riadenia pre spoločnosť je už všeobecne známa. Dobrá správa a riadenie umožňuje spoločnosti získať, v súčasnom svete vzácny, lacnejší kapitál. V prípade, že sa transparentne riadená spoločnosť ocitne v recesii, môže sa za podpory akcionárov pokúsiť o svoj opätovný rast a ďalej pokračovať v podnikaní.
autor: Mervyn E. King S.C., Profit, 21.3.2005

Odborné príspevky členov SACG

Aktivity BCPB v oblasti Corporate Governance

autor: Barbora Lazárová

Princípy dobrej správy a riadenia spoločnosti by mali riešiť vzťahy medzi manažérmi spoločnosti, skupinami akcionárov spoločnosti a inými záujmovými skupinami, ktoré môžu mať záujem komunikovať so spoločnosťou, ako sú napríklad potenciálni obchodní partneri,veritelia alebo investori.