Asociácia funguje na Slovensku od jesene

Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association), v skratke CECGA, funguje na Slovensku od jesene minulého roka. Predsedom rady asociácie je generálny riaditeľ Slovnaftu Vratko Kaššovic, podpredsedníčkou zástupkyňa generálnej riaditeľky Burzy cenných papierov v Bratislave Barbora Lazárová. Za predsedníčku rady poradcov bola zvolená Jennie S. Mills, právnička s praxou z oblasti Corporate Governance, zo spoločnosti Milford International Associates Limited. Čestnou prezidentkou asociácie je štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Lucia Žitňanská. Asociácia zriadila akademický výbor, ktorého predsedom sa stal František Okruhlica z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Členom asociácie sa môžu stať členovia predstavenstiev a dozorných rád spoločností, vedúci riadiaci pracovníci, tajomníci predstavenstiev a dozorných rád, predstavitelia profesijných organizácií a akademickí pracovníci.

Asociácia v tomto roku pripravuje vzdelávacie programy a stretnutia pri okrúhlom stole. Najbližší okrúhly stôl pre členov asociácie a predstaviteľov kótovaných spoločností na Burze cenných papierov v Bratislave bude v stredu 15. júna 2005. Diskusia bude zameraná na odporúčania Európskej komisie, týkajúce sa odmeňovania riadiacich pracovníkov, úloh výborov dozornej rady a nezávislých členov dozornej rady. Viac informácií nájdete na stránke www.cecga.org.

autor: Eva Hornáková, Hospodárske noviny, 13.6.2005