Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku

Slovenská asociácia Corporate Governance (SACG) zverejnila tento rok po dlhých prípravách nový Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku (Kódex). Ten vychádza z princípov Corporate Governance pre štátom vlastnené podniky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prijatých v roku 2016. Viac info v PDF Autor: Mgr. Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva, MFSR, člen Správnej […]

KÓDEX SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASŤOU ŠTÁTU NA SLOVENSKU

SACG, v súlade s princípmi OECD, vydala Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku. Zavedenie vykazovania podľa Kódexu bude závisieť od rozhodnutia jednotlivých vlastníckych entít, štátnych spoločností, prípadne od zákonodarcu. Bude vítané, ak sa k vykazovaniu podľa Kódexu pridá čo najviac vlastníckych entít a štátnych spoločností. Ak sa spoločnosti s majetkovou účasťou štátu budú riadiť medzinárodne uznávanými princípmi, zvýši sa efektivita a transparentnosť ich riadenia, čím Slovenská republika urobí ďalší významný krok na ceste svojej transformácie smerom k vyspelým svetovým ekonomikám.