Princípy Corporate Governance a udržateľné podnikanie (ESG) v spoločnostiach na Slovensku

Pri príležitosti predstavenia mapovacieho prieskumu ohľadom pripravenosti spoločností na Slovensku na udržateľné podnikanie (ESG) asociácia SACG spolu s EY zorganizovali konferenciu venovanú segmentu G – governance. Konferenciu v priestoroch VÚB otvoril partner EY a predseda Správnej rady asociácie Dalimil Draganovský príhovorom zdôrazňujúcim, že nefinančný reporting, napriek rozsiahlej regulácií, resp. signifikatným makroekonomickým nákladom (keďže reportovacia povinnosť sa na […]