EU Action Plan CG 2012

Akčný plán: Európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností – moderný právny rámec pre väčšiu angažovanosť akcionárov a udržateľné spoločnosti.

EC Corporate Governance Roundtable

V nadväznosti na hospodársku a finančnú krízu, na ktorej mohlo mať svoj podiel aj zlyhanie dohľadu správnych orgánov spoločností,
usporiadala Európska komisia v Bruseli dňa 23.6.2010 Roundtable na tému Corporate Governance