Chcú zlepšiť riadenie spoločností

Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association) vznikla vlani v októbri na Slovensku s ambíciou združovať zástupcov z viacerých krajín. Jej členmi sa môžu stať len fyzické osoby – členovia predstavenstiev a dozorných rad, ktorí sa snažia podporovať a rozširovať normy najvhodnejšej správy a riadenia spoločností (Corporate Governance). V súčasnosti zastrešuje vyše tridsať členov prevažne zo Slovenska a Českej republiky. Pravidelné podujatia zatiaľ nemala. „Pripravujeme rôzne vzdelávacie akcie a okrúhle stoly o najnovších aktualizáciách slovenských a európskych zákonov v tejto oblasti a o uplatňovaní najlepšej praxe corporate governance,“ uviedla výkonná riaditeľka asociácie Eva Hornáková. Zoznam členov združenia a ostatné informácie o ňom sú na internetovaj adrese www.cecga.org.

autor: Vojtech Gossányi , Hospodárske noviny, 25.4.2005