Corporate Governance Forum 2015

Tlačová správa

Corporate Governance Forum 2015

Bratislava, 21. októbra 2015 – Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) už po tretíkrát zorganizovala diskusné fórum, ktoré bolo tento rok zamerané na novelu zákona o účtovníctve a nariadenie EÚ o štatutárnom audite, na nové OECD princípy Corporate Governance, ako aj audit Corporate Governance.

Uvedené témy odprezentovali špecialisti na problematiku Corporate Governance z renomovanej audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko pán Richard Farkaš a pán Viliam Kačeriak a zástupcovia štátnej správy, ktorí sa podieľajú na implementácii odporúčaní OECD a Európskej komisie do národnej legislatívy pán Michal Kotlárik (MS SR) a pán Martin Peter (MF SR).

Pozvanie na diskusné fórum prijali zástupcovia štátnej, verejnej, akademickej i komerčnej sféry z finančného trhu, podnikov rôzneho zamerania a z viacerých audítorských spoločností, ktorí si v rámci diskusie vymenili svoje názory a skúsenosti z oblasti správy a riadenia spoločností.

Zúčastnení potvrdili význam dodržiavania princípov Corporate Governance z hľadiska získania pridanej hodnoty v rámci komunikácie s akcionármi, zamestnancami, obchodnými partnermi, bankami a celým vonkajším prostredím. Touto pridanou hodnotou je dôvera akcionárov, zamestnancov a partnerov, vysoký kredit spoločnosti, ktorý má v konečnom dôsledku vplyv aj na jej ziskovosť. Preto je ambíciou asociácie CECGA povzbudiť spoločnosti k tomu, aby sa prihlásili ku Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a vo výročných správach reportovali o rozsahu jeho dodržiavania.

autor: CECGA, 21.10.2015

stiahnuť