CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017

Tlačová správa

 

Spoločnosti budú v súlade s novým “Kódexom” reportovať už v budúcom roku

 

Bratislava, 7. apríla 2017   –   Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) zorganizovala diskusné fórum CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017, zamerané na odprezentovanie nového Kódexu správy spoločností na Slovensku, platného od 1. januára 2017. S cieľom zjednodušiť spoločnostiam prechod na nový, revidovaný “Kódex” sa jeho autori rozhodli odprezentovať princípy a reportovanie formou Vyhlásenia správy spoločností v jednotlivých tematických okruhoch spojených s diskusiou.

 

Témou tohtoročného diskusného fóra bol nový Kódex správy spoločností na Slovensku, ktorý asociácia CECGA vydala v októbri 2016. Revidovaný Kódex je v súlade s OECD Princípmi Corporate Governance, schválenými na stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bank krajín G20 (Ankara, september 2015). Kódex vstúpil do platnosti 1.januára 2017. V súlade s novým Kódexom budú spoločnosti reportovať už v budúcom roku, vo výročnej správe za rok 2017.

 

Kódex, jeho jednotlivé princípy a reportovanie dodržiavania princípov formou Vyhlásenia správy spoločností odprezentovali zástupcom spoločností priamo jeho autori: pán Michal Kotlárik (generálny riaditeľ sekcie medzinárodného práva, MS SR); pán Martin Peter (riaditeľ odboru bankovníctva, MF SR); pán Andrej Naščák (štátny radca, odbor akcionárskych práv, MH SR), dňa 6. apríla 2017 v priestoroch VÚB, a.s., v Bratislave. 

Asociácia CECGA doposiaľ monitorovala, hodnotila a oceňovala len spoločnosti registrované na Burze cenných papierov v Bratislave. V budúcnosti bude záber pravdepodobne rozšírený o „Subjekty verejného záujmu“.

autor: CECGA, 10.04.2017

stiahnuť