CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017

Bratislava, 7. apríla 2017 – Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) zorganizovala diskusné fórum CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017, zamerané na odprezentovanie nového Kódexu správy spoločností na Slovensku, platného od 1. januára 2017. S cieľom zjednodušiť spoločnostiam prechod na nový, revidovaný “Kódex” sa jeho autori rozhodli odprezentovať princípy a reportovanie formou Vyhlásenia správy spoločností v jednotlivých tematických okruhoch spojených s diskusiou.

PROGRAM-1

TS_Corporate-Governance-Forum-2017_6_4