Ocenenie CECGA 2017

Odovzdávanie Ocenení CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance a transparentné zverejnenie súladu s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku vo výročných správach za rok 2016.

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Bratislava, 24. 10. 2017 – Štyri najotvorenejšie slovenské spoločnosti si v utorok 24. 10. 2017, na slávnostnej recepcii pri príležitosti 21. výročia založenia Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v Hoteli Carlton, prevzalo už po šiestykrát prestížne Ocenenie CECGA.

 

Toto ocenenie každoročne udeľuje Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností – CECGA za otvorenosť a transparentnosť informácií, ktoré jednotlivé spoločnosti zverejnili vo svojich výročných správach za predchádzajúci rok.

Spoločnosť CECGA každý rok oceňuje najotvorenejšie spoločnosti z pohľadu rozsahu, kvality a dostupnosti informácií o správe a riadení pre investorov a akcionárov. Asociácia tak chce týmto vyzdvihnúť spoločnosti, ktoré príkladne pristúpili k plneniu tejto informačnej povinnosti a inšpirovať ďalšie spoločnosti k zvýšeniu úrovne transparentnosti.

Ocenenie je tento rok udeľované v dvoch kategóriách (finančné inštitúcie a podniky), na základe podrobného prieskumu zameraného na spoločnosti obchodované na regulovanom trhu. Za rok 2016 si Ocenenie CECGA prevzali predstavitelia spoločností VÚB, a.s., Tatry Mountain Resorts, a. s., Majetkový Holding, a.s. a Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.

V záujme zvyšovania kvality reportingu spoločností v oblasti Corporate Governance boli v tomto roku nasledovné kritériá:

  • Zverejnenie a kvalita VS a Vyhlásenia CG v CERI, RÚZ a na internete,
  • Zloženie orgánov spoločností, Politika odmeňovania,
  • Výbor pre audit, odmeňovanie a nominácie, Predvídateľné rizikové faktory,
  • Doplňujúce kritérium: podiel žien v orgánoch spoločnosti.

Súčasťou tohtoročného odovzdávania Ocenení CECGA bola aj Súťaž CECGA o najlepšiu diplomovú prácu na tému Corporate Governance, v rámci ktorej bolo udelené 2. miesto študentke Vladimíre Roštárovej z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, za diplomovú prácu: „Postavenie štatutárnych orgánov v kapitálových obchodných spoločnostiach“.

 

autor: CECGA, 24. 10. 2017

Stiahnuť