Slovensko pozná top transparentné firmy

Pri príležitosti 13. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov, na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

V tomto roku sa Správna rada SAF rozhodla udeliť toto ocenenie dlhoročnému spolupracovníkovi SAF a súčasnému riaditeľovi pobočky zahraničnej banky UniCredit Bank na Slovensku, členovi Predstavenstva UniCredit Bank Czech RepublicandSlovakia Miroslavovi Štrokendlovi za jeho osobný vklad do rozvoja foriem financovania malých a stredných podnikov. Ocenenie za prítomnosti guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha a ministra hospodárstva Vazila Hudáka mu odovzdal prezident SAF Andrej Révay.

Na konferencii FRP sa každoročne stretávajú finanční riaditelia z rôzne veľkých podnikov – od malých a stredne veľkých firiem až po tie najväčšie a nadnárodné spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen výmena informácií, ale aj prezentácia pozitívnych príbehov firiem, hľadanie zdrojov financovania podnikateľských aktivít a najmä analýza podnikateľského prostredia s cieľom podieľať sa na formovaní legislatívy pre podnikový sektor.

Ako uviedol Miroslav Štrokendl, zdravý a rastúci podnikový sektor a súkromné investície sú základným kameňom udržateľného rastu ekonomiky. Je našou úlohou a v našom záujme podnikový sektor podporovať nielen poskytovaním úverov na ich prevádzku a investície, ale aj systémovou podporou v oblasti služieb, profesionálneho a poradenského servisu najmä v období, keď sa prostredie dynamicky mení.

Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností zároveň každý rok oceňuje najotvorenejšie spoločnosti z hľadiska rozsahu, kvality a dostupnosti informácií o správe a riadení pre investorov a akcionárov. Asociácia chce týmto vyzdvihnúť spoločnosti, ktoré príkladne pristúpili k plneniu tejto informačnej povinnosti, a inšpirovať ďalšie spoločnosti k zvýšeniu úrovne transparentnosti. Ocenenie je udeľované na základe podrobného prieskumu zameraného na spoločnosti, ktorých cenné papiere sú registrované a obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave. Celkový počet sledovaných spoločností za rok 2014 bol 66 a ocenených bolo nakoniec päť v troch jednotlivých kategóriách (banky, poisťovne, podniky). Za rok 2014 si ocenenie CECGA prevzali predstavitelia spoločností OTP Banka Slovensko, a. s., UNION poisťovňa, a. s.,SLOVNAFT, a. s., Tatry Mountain Resorts, a. s. a Kúpele Dudince, a. s.

Slovensko pozná top transparentné firmy [hn.hnonline.sk 28/10/2015]
Autor: Peter Kapitán
Zaradenie: HNonline, Ekonomika a firmy
Čas: 00:00
Link: http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/slovensko-pozna-top-transparentne-firmy-952226