Vstúpte do siene víťazov

V tomto roku oslavuje Slovenska asociácia Corporate Governance („SACG“) 15. výročie od svojho vzniku. Počas týchto 15‐tich rokov sa dostali princí‐ py Corporate Governance do systému riadenia mno‐ hých, hlavne kotóvaných firiem, ale aj do legislatívy, upravujúcej činnosť firiem na Slovensku. Pravidel‐ ným, odbornej, ale aj laickej verejnosti viditeľným krokom, ktorý SACG robila, bolo oceňovanie firiem, ktoré sa najviac približovali vo svojej činnosti princí‐ pom Corporate Governance, na pôde SAF. Hodno‐ tenie sa robilo na základe informácií uverejnených vo výročných správach firiem a na ich internetových stránkach.
Celý článok tu.