Pozvánka: Princípy Corporate Governance a udržateľné podnikanie (ESG) v spoločnostiach na Slovensku

V mene Slovenskej asociácie Corporate Governance a spoločnosti EY Vás pozývame na konferenciu Princípy Corporate Governance a udržateľné podnikanie (ESG) v spoločnostiach na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 9. 11. 2023. Konferencia je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o nastavenie Corporate Governance vo firmách a previazanie tejto problematiky s témou udržateľného podnikania (ESG). V rámci podujatia […]

Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku

Slovenská asociácia Corporate Governance (SACG) zverejnila tento rok po dlhých prípravách nový Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku (Kódex). Ten vychádza z princípov Corporate Governance pre štátom vlastnené podniky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prijatých v roku 2016. Viac info v PDF Autor: Mgr. Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva, MFSR, člen Správnej[…]