Zakladajúci členovia

Zakladajúci členovia asociácie prítomní na ustanovujúcom valnom zhromaždení 27.10.2004

Ing. Rudolf Autner

predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Slovenská ratingová agentúra a.s.

Ing. Ivan Gránsky

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, CA IB Financial Advisors, a.s

Ing. Tomáš Ježek, CSc

podpredseda predstavenstva, Asociácia registrovaných investičných sprostredkovateľov

PhDr. František Okruhlica, PhD.

odborný asistent, Ekonomická univerzita Bratislava

Ing. Marián Šedo

člen predstavenstva, Istrobanka, a.s.

Ing. Tibor Bôrik

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Union poisťovňa, a.s.

Ing. Igor Hornák, CSc.

predseda výkonného výboru, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Ing. Eugen Jurzyca

prezident CPHR, riaditeľ INEKO

Ing. Ján Oravec

prezident, Združenie podnikateľov Slovenska

Ing. Slavomír Šťastný, PhD., MBA

čestný člen - člen bankovej rady Rady, NBS

Ing. Igor Ďurič, PhD.

námestník generálneho riaditeľa, B.O.F., a.s.

Ing. Juraj Horváth

člen predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Ing. Barbora Lazárová

zástupkyňa generálneho riaditeľa, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Ing. Andrej Révay

prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

JUDr. Imrich Vasiľ, LL.M.

advokát, Vasiľ & Partners, advokátska kancelária

Ing. Ondřej Gattnar, PhD.

Futuris Pharmachem AG

Ing. Mária Hurajová

generálna riaditeľka, Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Ing. Terézia Lovíšková

členka predstavenstva, TAURIS, a.s., Rimavská Sobota

Tomas Spurny, MBA

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Všeobecná úverová banka, a.s.

Jennie S. Mills

čestný člen - Milford International Associates Limited