Kontakt

Sídlo

Slovenská asociácia Corporate Governance
(Sovak Association of Corporate Governance)
Vysoká 17, 811 06 Bratislava

Kontaktná osoba

Ing. Barbora Lazárová
výkonná riaditeľka a podpredsedníčka Správnej rady SACG

Tel.: 0903 205 036
E-mail: office@sacg.sk, lazarova@sacg.sk
Web: www.sacg.sk

Napíšte nám