Kontakt

Sídlo

Slovenská asociácia Corporate Governance
(Sovak Association of Corporate Governance)
Vysoká 17, 811 06 Bratislava

Kontaktná osoba

Mgr. Andrej Naščák
výkonný riaditeľ
SACG

E-mail: office@sacg.sk, nascak@sacg.sk
Web: www.sacg.sk

Napíšte nám