Implementácia princípov Corporate Governance už aj v štátnych spoločnostiach

[…]

Viac ...
Implementácia princípov  Corporate Governance  už aj v štátnych spoločnostiach