Uplatňovanie princípov corporate governance na Slovensku so zameraním na bankový sektor

[…]

Viac ...
Uplatňovanie princípov corporate governance na Slovensku so zameraním na bankový sektor
homepage, Odborné príspevky členov SACG

Blockchain a Corporate Governance

autor: Mgr. Martin Peter,
akademický člen SACG

Valné zhromaždenie rozhodlo, že asociácia bude
počnúc rokom 2018 monitorovať dodržiavanie princípov
Corporate Governance nie len spoločnosťami
registrovanými na Burze cenných papierov v Bratislave
(BCPB), ale monitoring rozšíri na väčší okruh
spoločností…

Odborné príspevky členov SACG

CECGA sa mení na SACG

autor: Ing. Barbora Lazárová
podpredsedníčka Správnej rady SACG

Valné zhromaždenie rozhodlo, že asociácia bude
počnúc rokom 2018 monitorovať dodržiavanie princípov
Corporate Governance nie len spoločnosťami
registrovanými na Burze cenných papierov v Bratislave
(BCPB), ale monitoring rozšíri na väčší okruh
spoločností…

Odborné príspevky členov SACG

Ekonomický zmysel Správy spoločností

autor: Mgr. Andrej Naščák
člen CECGA

Corporate Governance (ďalej len „Správa spoločností“) je na Slovensku v súčasnosti vnímaná predovšetkým v rámci Obchodného zákonníka,1 cieľom tohto článku tak bude rozšíriť diskusiu o zmysel a význam neformálnych inštitúcií, využijúc pritom nástroje ekonomickej…