Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku

[…]

Viac ...
Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku