Prieskum zverejňovania informácií v oblasti správy a riadenia spoločností za rok 2013 na Slovensku

1Prieskum bol realizovaný v roku 2014. Zámerom prieskumu bolo zistiť dostupnosť, úroveň a rozsah informácií pre akcionárov a investorov za obdobie roku 2013. Informácie sme získali z dostupných dokumentov v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska, Registri účtovných závierok a na internetových stránkach spoločností.

Predmetom prieskumu bolo 82 spoločností, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovanom trhu.

Podrobné výsledky prieskumu nájdete v prílohe.

png stiahnuť