Posilňovanie dôvery spoločnosti v biznis predchádzaním korupčným rizikám

autori: Martin PETER – Andrej NAŠČÁK

Viac v priloženom PDF nižšie.

Článok FM 1-2020_pp. Naščák, Peter