Vstúpte do siene víťazov

V tomto roku oslavuje Slovenska asociácia Corporate Governance („SACG“) 15. výročie od svojho vzniku.

Viac ...
Vstúpte do siene víťazov
Odborné príspevky členov SACG

Výzvy Corporate Governance v roku 2017

autor: Mgr. Martin Peter riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR, člen CECGA

Otázka výziev Corporate Governance pre rok 2017 a obdobie rokov nasledujúcich je úzko spätá s tým, čo pod pojmom Corporate Governance chápeme. Dá sa vnímať ako súhrn právnych predpisov platných pre spoločnosti obchodovateľné na regulovanom trhu. Potom je odpoveď na otázku čo nás čaká v roku 2017 pomerne jednoduchá. Bude to len súhrn právnych noriem, ktorými či už európsky alebo slovenský tvorcovia legislatívy zasiahnu do činnosti podnikateľských subjektov.

Tlačové správy

CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017

Tlačová správa   Spoločnosti budú v súlade s novým “Kódexom” reportovať už v budúcom roku   Bratislava, 7. apríla 2017   –   Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate[…]

Uncategorized

CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017

Bratislava, 7. apríla 2017 – Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) zorganizovala diskusné fórum CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017, zamerané na odprezentovanie nového Kódexu[…]

Uncategorized

20TH EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE CONFERENCE

Malta prevzala predsedníctvo Rady EÚ 1. januára 2017. Pre oblasť správy a riadenia spoločností pripadla tejto krajine významná udalosť, ktorou bolo usporiadanie výročnej – dvadsiatej európskej konferencie Corporate Governance. Konferencia, “20th[…]

Odborné príspevky členov SACG

Veľký úspech 19. Európskej konferencie Corporate Governance 2016

autor: Ing. Elena Kohútiková, PhD.
predsedníčka Správnej rady CECGA.

Od roku 2004, kedy Holandsko v tom čase predsedajúca krajina Rady Európskej únie zorganizovala 1. Európsku konferenciu Corporate Governance,
existuje tradícia poriadania týchto konferencií predsedajúcimi krajinami. Nie všetky krajiny túto príležitosť využili, preto na Slovensko pripadla
v roku 2016 organizácia 19. konferencie.

Tlačové správy

19th European Corporate Governance Conference

Tlačová správa Budúcnosť správy a riadenia spoločností je v digitalizácii a transparentnosti Digitalizácia a transparentnosť – transformácia budúcnosti Corporate Governance Nový Kódex správy spoločností na Slovensku vydaný asociáciou CECGA v súlade s novými G20 /[…]

Odborné príspevky členov SACG

19. Európska konferencia Corporate Governance v Bratislave a nový Kódex správy spoločností na Slovensku

autor: Ing. Barbora Lazárová, podpredsedníčka Správnej rady a výkonná riaditeľka CECGA

Dovoľte mi, v mene členov Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – CECGA, v prvom rade zablahoželať bývalému aj súčasnému prezidentovi Slovenskej asociácie podnikových finančníkov – SAF, pánovi Františkovi Chvostaľovi a pánovi Andrejovi Révayovi ku krásnemu 20. výročiu založenia SAF a jej skvelým výsledkom činnosti.