Monitoring zverejňovania vyhlásení o dodržiavaní princípov správy a riadenia spoločností za rok 2011 na Slovensku

Po prvých skúsenostiach so zavádzaním princípov správy a riadenia na Slovensku do praxe CECGA zrealizovala v lete 2012 prieskum úrovne zverejňovania vyhlásení o správe a riadení za rok 2011.

Pri realizácii prieskumu CECGA vychádzala z verejne dostupných zdrojov informácií určených pre investorov a akcionárov, z Centrálnej evidencie regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a internetových stránok dotknutých spoločností.

Prieskum bol v súlade s platnou legislatívou zameraný na spoločnosti, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovanom trhu. Predmetom prieskumu bolo spolu 96 spoločností.

stiahnúť