Poznáme držiteľa ceny Dobre spravovaná firma za rok 2018

autor: Ing. Dalimil Draganovský,
člen Správnej rady SACG

V roku 2018 Stredoeurópska asociácia správy
a riadenia spoločností (CECGA) nie len zmenila svoj
názov na Slovenská asociácia Corporate Governance
(SACG), ale zaviedla aj nový prístup k hodnoteniu
a oceňovaniu úrovne dodržiavanie princípov Corporate
Governance…

Blockchain a Corporate Governance

autor: Mgr. Martin Peter,
akademický člen SACG

Valné zhromaždenie rozhodlo, že asociácia bude
počnúc rokom 2018 monitorovať dodržiavanie princípov
Corporate Governance nie len spoločnosťami
registrovanými na Burze cenných papierov v Bratislave
(BCPB), ale monitoring rozšíri na väčší okruh
spoločností…

CECGA sa mení na SACG

autor: Ing. Barbora Lazárová
podpredsedníčka Správnej rady SACG

Valné zhromaždenie rozhodlo, že asociácia bude
počnúc rokom 2018 monitorovať dodržiavanie princípov
Corporate Governance nie len spoločnosťami
registrovanými na Burze cenných papierov v Bratislave
(BCPB), ale monitoring rozšíri na väčší okruh
spoločností…