CECGA sa mení na SACG

Valné zhromaždenie Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností (Central European Corporate
Governance Association – CECGA) na svojom zasadnutí 9. 4. 2018 rozhodlo o zmene názvu asociácie na Slovenskú asociáciu Corporate Governance,v anglickom jazyku Slovak Association of Corporate Governance, s dvojjazyčnou skratkou SACG, a schválilo nové logo asociácie. Valné zhromaždenie dospelo k tomuto rozhodnutiu, pretože sa nenaplnil pôvodný zámer zakladateľov asociácie združiť príbuzné inštitúcie v stredoeurópskom regióne a názov nevystihoval pôsobnosť asociácie. Problematiku Corporate Governance totiž v susedných krajinách zastrešujú inštitúcie rôzneho typu, ako burza cenných papierov, regulátor kapitálového trhu…Celý článok si môžete stiahnuť tu.

autor: Ing. Barbora Lazárová
podpredsedníčka Správnej rady SACG