Ekonomický zmysel Správy spoločností

autor: Mgr. Andrej Naščák
člen CECGA

Corporate Governance (ďalej len „Správa spoločností“) je na Slovensku v súčasnosti vnímaná predovšetkým v rámci Obchodného zákonníka,1 cieľom tohto článku tak bude rozšíriť diskusiu o zmysel a význam neformálnych inštitúcií, využijúc pritom nástroje ekonomickej…