Ekonomický zmysel Správy spoločností

Corporate Governance (ďalej len „Správa spoločností“) je na Slovensku v súčasnosti vnímaná predovšetkým v rámci Obchodného zákonníka,1 cieľom tohto článku tak bude rozšíriť diskusiu o zmysel a význam neformálnych inštitúcií, využijúc pritom nástroje ekonomickej analýzy. Pripravovaný Kódex správy podnikov s majetkovou účasťou štátu na Slovensku (ďalej len „Kódex“) sa snažiť legitimizovať nielen konštatovaním existencie dobrej praxe v zahraničí, ale načrtnúť aj príslušnú logiku prečo iniciatívne túto dobrú prax prijať za svoju. Téma o zmysle a dôležitosti Správy spoločností bola v roku 2016 ocenená aj cenou Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela, ktorú získali Oliver Hart a Bengt Holmström. Prvý menovaný za prínos v objasňovaní zmyslu existencie firiem, zaoberajúc sa vlastníckou štruktúrou a zmluvnými dohodami, ich vplyvom na vedenie korporácií a otázkou dokonalých kontraktov, taktiež vyjednávacou silou spojenou s vlastníctvom kľúčového kapitálu (napr. intelektuálne vlastníctvo). Bengt Holmström za prínos objasňujúci chovanie sa jednotlivcov tzv. principal‑agent problem a z toho plynúci problém vhodného nastavenia odmeňovania…Celý článok si môžete stiahnuť tu.

autor: Mgr. Andrej Naščák
člen CECGA