Pozvánka: Princípy Corporate Governance a udržateľné podnikanie (ESG) v spoločnostiach na Slovensku

V mene Slovenskej asociácie Corporate Governance a spoločnosti EY Vás pozývame na konferenciu Princípy Corporate Governance a udržateľné podnikanie (ESG) v spoločnostiach na Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa 9. 11. 2023. Konferencia je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o nastavenie Corporate Governance vo firmách a previazanie tejto problematiky s témou udržateľného podnikania (ESG). V rámci podujatia […]

KÓDEX SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASŤOU ŠTÁTU NA SLOVENSKU

SACG, v súlade s princípmi OECD, vydala Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku. Zavedenie vykazovania podľa Kódexu bude závisieť od rozhodnutia jednotlivých vlastníckych entít, štátnych spoločností, prípadne od zákonodarcu. Bude vítané, ak sa k vykazovaniu podľa Kódexu pridá čo najviac vlastníckych entít a štátnych spoločností. Ak sa spoločnosti s majetkovou účasťou štátu budú riadiť medzinárodne uznávanými princípmi, zvýši sa efektivita a transparentnosť ich riadenia, čím Slovenská republika urobí ďalší významný krok na ceste svojej transformácie smerom k vyspelým svetovým ekonomikám.