Uplatňovanie princípov corporate governance na Slovensku so zameraním na bankový sektor

Princípy Corporate Governance a ich uplatňovanie v praxi sa dostali do pozornosti širokej odbornej aj laic‑
kej verejnosti hlavne so vznikom veľkých účtovných škandálov a krachom energetických gigantov Enron
a Pacific Gas and Electric v roku 2001 a následne telekomunikačnej spoločnosti WorldCom v roku 2002.
Správa a riadenie spoločností sa znovu stala predmetom záujmu na začiatku finančnej krízy v roku 2008,
kedy došlo ku krachu finančných gigantov ako napríklad Lehman Brothers, Washington Mutual prípadne
automobiliek General Motors, Chrysler v roku 2009 a ďalších významných spoločností

 

 

Celý článok tu.