Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku

Slovenská asociácia Corporate Governance (SACG) zverejnila tento rok po dlhých prípravách nový Kódex správy spoločností s majetkovou účasťou štátu na Slovensku (Kódex). Ten vychádza z princípov Corporate Governance pre štátom vlastnené podniky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prijatých v roku 2016. Viac info v PDF Autor: Mgr. Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva, MFSR, člen Správnej […]

Uplatňovanie princípov corporate governance na Slovensku so zameraním na bankový sektor

Princípy Corporate Governance a ich uplatňovanie v praxi sa dostali do pozornosti širokej odbornej aj laic‑ kej verejnosti hlavne so vznikom veľkých účtovných škandálov a krachom energetických gigantov Enron a Pacific Gas and Electric v roku 2001 a následne telekomunikačnej spoločnosti WorldCom v roku 2002. Správa a riadenie spoločností sa znovu stala predmetom záujmu na začiatku finančnej[…]