Uplatňovanie princípov corporate governance na Slovensku so zameraním na bankový sektor

Princípy Corporate Governance a ich uplatňovanie v praxi sa dostali do pozornosti širokej odbornej aj laic‑ kej verejnosti hlavne so vznikom veľkých účtovných škandálov a krachom energetických gigantov Enron a Pacific Gas and Electric v roku 2001 a následne telekomunikačnej spoločnosti WorldCom v roku 2002. Správa a riadenie spoločností sa znovu stala predmetom záujmu na začiatku finančnej[…]