Nová predsedníčka

Správna rada CECGA na svojom zasadnutí 6. mája 2014 jednohlasne zvolila pani Ing. Elenu Kohútikovú, PhD., členku predstavenstva a zástupkyňu generálneho riaditeľa VÚB, a.s. za predsedníčku Správnej rady na ďalšie jednoročné obdobie.

Corporate Governance Forum 2014

Pôsobnosť a zodpovednosť členov dozorných rád akciových spoločností Dňa 20.11.2014 sa koná Corporate Governance Forum 2014 na tému „Pôsobnosť a zodpovednosť členov dozorných rád akciových spoločností”. Diskusné fórum začína o 13:00 hod. v priestoroch VÚB, a.s. na Mlynských nivoch 1 v Bratislave. Účastnícky poplatok je 45 €. Prihlásiť sa môžete do 10.11.2014 prostredníctvom registračného formulára zaslaného na[…]