19th European Corporate Governance Conference

Tlačová správa Budúcnosť správy a riadenia spoločností je v digitalizácii a transparentnosti Digitalizácia a transparentnosť – transformácia budúcnosti Corporate Governance Nový Kódex správy spoločností na Slovensku vydaný asociáciou CECGA v súlade s novými G20 / OECD Princípmi Corporate Governance zo septembra 2015 Ako podporiť rast a zvýšiť konkurenčnú výhodu Európskej únie? Bratislava, 27.10.2016 – V Bratislave sa dnes uskutočnila 19th European Corporate […]