Hodnotenie nominačných hárkov jednotlivými členmi komisie