Vyhlásenie CECGA pri príležitosti 5. výročia jej založenia

Tlačová správa

Dnes, 27.10.2009, si Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) pripomína 5. výročie svojho založenia. Už 5 rokov sa jej členovia zaoberajú problematikou corporate governance a prispievajú k uplatňovaniu princípov najlepšej praxe správy a riadenia spoločností na Slovensku. Práve teraz, v čase pretrvávajúcej hospodárskej a finančnej krízy, ktorá narušila dôveru verejnosti a investorov v úroveň správy a riadenia spoločností je potrebné, aby slovenské spoločnosti urobili všetko pre to, aby opäť získali ich dôveru.

V uplynulých rokoch sme spolu s účastníkmi finančného trhu, akcionármi a manažérmi spoločností vytvorili Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku (Kódex) ako určitý rámec na zlepšenie systému správy a riadenia spoločností. Zámerom Kódexu je poskytnúť manažérom spoločností návrh zásad najlepšej praxe správy a riadenia spoločností a tým skvalitniť a posunúť ďalej diskusiu na tému corporate governance na Slovensku. Veríme, že Kódex povzbudí členov správnych orgánov a manažérov k zavedeniu vnútorných princípov správy a riadenia šitých na mieru spoločnosti tak, aby boli v spoločnosti transparentne podchytené vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami (akcionármi, zamestnancami, obchodnými partnermi, bankami, životným prostredím a pod.).

Implementáciu princípov obsiahnutých v Kódexe vnímame ako prvý krok k posilneniu otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti pri správe a riadení spoločností a tým ku skvalitneniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Kľúčové v tomto úsilí je pre nás vzdelávanie členov orgánov a manažérov, ako aj šírenie poznatkov z oblasti corporate governance na všetkých urovniach regulácie. Národná banka Slovenska, Burza cenných papierov v Bratislave a Slovenská asociácia podnikových finančníkov, rovnako ako zástupcovia inštitucionálnych investorov vyjadrili podporu Kódexu a uistili nás, že robíme správnu vec.

Teraz je rad na Vás, aby ste sa vo svojich správnych orgánoch oboznámili s princípmi corporate governance a vytvorili si vlastnú riadiacu štruktúru, ktorá pokryje potreby Vašej spoločnosti. CECGA je tu, aby každému kto má záujem pomohla pri uplatňovaní princípov Kódexu v praxi. Očakávame, že rovnako ako všade vo svete aj na Slovensku uplatňovanie princípov najlepšej praxe správy a riadenia spoločností zohrá významnú úlohu pri obnovení dôvery a celkovej stabilizácii podnikateľského prostredia. Veríme, že môžeme počítať s Vašou podporou.

autor: CECGA, 27.10.2009

png stiahnuť