19TH EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE CONFERENCE

27.10.2016 sa v Bratislave uskutočnila 19th European Corporate Governance Conference, ktorú navštívilo viac ako 250 zahraničných a domácich odborníkov pre oblasť správy a riadenia spoločností. Cieľom konferencie na tému “Digitalizácia a transparentnosť” bola spoločná diskusia zástupcov súkromného a verejného sektora o digitalizácii a transparentnosti a ich vplyve na správu a riadenie spoločností. Účastníkom konferencie bol predložený aj […]

CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017

Bratislava, 7. apríla 2017 – Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (Central European Corporate Governance Association – CECGA) zorganizovala diskusné fórum CORPORATE GOVERNANCE FORUM 2017, zamerané na odprezentovanie nového Kódexu správy spoločností na Slovensku, platného od 1. januára 2017. S cieľom zjednodušiť spoločnostiam prechod na nový, revidovaný “Kódex” sa jeho autori rozhodli odprezentovať princípy a reportovanie formou[…]

20TH EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE CONFERENCE

Malta prevzala predsedníctvo Rady EÚ 1. januára 2017. Pre oblasť správy a riadenia spoločností pripadla tejto krajine významná udalosť, ktorou bolo usporiadanie výročnej – dvadsiatej európskej konferencie Corporate Governance. Konferencia, “20th European Corporate Governance Conference”, s názvom “Innovation and Digitalisation in Company Law: Risks for Corporate?” sa konala 4. mája 2017 v St. Julian’s, na Malte. Ústrednou témou tejto konferencie[…]