Nová predsedníčka

Správna rada CECGA na svojom zasadnutí 6. mája 2014 jednohlasne zvolila pani Ing. Elenu Kohútikovú, PhD., členku predstavenstva a zástupkyňu generálneho riaditeľa VÚB, a.s. za predsedníčku Správnej rady na ďalšie jednoročné obdobie.