Veľký úspech 19. Európskej konferencie Corporate Governance 2016

Od roku 2004, kedy Holandsko v tom čase predsedajúca krajina Rady Európskej únie zorganizovala 1. Európsku konferenciu Corporate Governance,
existuje tradícia poriadania týchto konferencií predsedajúcimi krajinami. Nie všetky krajiny túto príležitosť využili, preto na Slovensko pripadla
v roku 2016 organizácia 19. konferencie.

CLANOK_velky uspech 19. europskej konferencie corporate governance 2016CLANOK_velky uspech 19. europskej konferencie corporate governance 20162

png STIAHNUŤ PDF